เรียน Xamarin และ C#.NET สร้าง Mobile App แบบ Cross Platform

เปิดอบรมเริ่มต้นพัฒนา Mobile App แบบ Cross Platform ด้วย C#.NET และ Xamarin

แชร์ประสบการณ์จริง และเรียนรู้จาก Workshop ที่เข้าใจง่ายกับผู้เชียวชาญด้านการทำแอพแบบ Cross Platform ประสบการณ์กว่า 6 ปี

Menu