เกี่ยวกับ Nextflow

ติดต่อสอบถามบริการจัดอบรมแบบ In-house training หรือ Private course ในองค์กร กดโทร 083-071-3373

ผมเชื่อว่าการหากพวกเราสามารถเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ออกแบบอย่างเหมาะสม จะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว, สนุก, และเอาไปพลิกแพลงใช้ในงานที่ตัวเองต้องการได้

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช หรือโค้ชพล

ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
  • Adobe User Group Manager

Microsoft MVP Adobe User Group Manager

เราคือผู้ช่วยของคุณ​ในการเรียนรู้ใช้งานเทคโนโลยีใหม่อย่างเข้าใจ

ที่จะทำให้คุณเข้าใจแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยลง

ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และออกแบบขึ้นมาพิเศษจากการใช้งานจริง โดยวิทยากรและเนื้อหาที่ทุกคนชื่นชอบ

และภูมิใจที่ได้ทำให้ทุกคนเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีอย่างสนุก

ช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจแนวคิดอย่างอยู่ต้อง, สนุกกับเทคโนโลยี, นำไปใช้ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

และเราจะทำต่อไป

Sansiri
Invent Logo Black
วิทยากร PhoneGap ที่ไทยประกันชีวิต Thai Life Insurance
Metropolitran waterwork authority
CP
Software Park Phuket
CDG G-Able Group
TOKIO MARINE LIFE Insurrance
eurokera thailand
Nationgroup
New Media Plus
Betimez Solution
CDG Group
ฝึกอบรมให้กับ GMM Grammy
ฝึกอบรมที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ITSC CMU

ติดต่อสอบถาม หรือขอบริการทีมวิทยากร

สอบถามหลักสูตรฝึกอบรมของเรา หรือขอบริการวิทยากรไปฝึกอบรมถึงที่ เป็นกลุ่มประหยัดกว่า โทร 083-071-3373

Menu