เกี่ยวกับ Nextflow

ติดต่อสอบถามบริการจัดอบรมแบบ In-house training หรือ Private course ในองค์กร กดโทร 083-071-3373

ผมเชื่อว่าการหากพวกเราสามารถเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ออกแบบอย่างเหมาะสม จะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว, สนุก, และเอาไปพลิกแพลงใช้ในงานที่ตัวเองต้องการได้

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช หรือโค้ชพล

ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
  • Adobe User Group Manager

Microsoft MVP Adobe User Group Manager

เราคือผู้ช่วยของคุณ​ในการเรียนรู้ใช้งานเทคโนโลยีใหม่อย่างเข้าใจ

ที่จะทำให้คุณเข้าใจแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยลง

ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และออกแบบขึ้นมาพิเศษจากการใช้งานจริง โดยวิทยากรและเนื้อหาที่ทุกคนชื่นชอบ

และภูมิใจที่ได้ทำให้ทุกคนเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีอย่างสนุก

ช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจแนวคิดอย่างอยู่ต้อง, สนุกกับเทคโนโลยี, นำไปใช้ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

และเราจะทำต่อไป

Sansiri
Invent Logo Black
วิทยากร PhoneGap ที่ไทยประกันชีวิต Thai Life Insurance
Metropolitran waterwork authority
CP
Software Park Phuket
CDG G-Able Group
TOKIO MARINE LIFE Insurrance
eurokera thailand
Nationgroup
New Media Plus
Betimez Solution
ฝึกอบรมให้กับ GMM Grammy
ฝึกอบรมที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ITSC CMU

ติดต่อสอบถาม และบริการจัดอบรม

สอบถามหลักสูตรฝึกอบรมของเรา, บริการจัดอบรม in-house, จัดอบรมออนไลน์แบบส่วนตัว สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างเลยค่ะ
Menu