เรียน Meteor JS: สร้างเว็บแอพยุคใหม่ด้วย Javascript

  1. Home
  2. เรียน Meteor JS: สร้างเว็บแอพยุคใหม่ด้วย Javascript

Meteor JS

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่จะทำให้คุณสร้างระบบเว็บแอพ, เว็บเซอร์วิส, และโมบายล์แอพในเวลาอันสั้น

โดยใช้แค่ภาษา HTML, CSS, และ Javascript เท่านั้น

– โค้ชพล

อัพเดตเรื่อง Meteor ล่าสุด

Meteor Workshop เรียนรู้อย่างเข้าใจ ใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรมเฉพาะ ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย นำไปพลิกแพลงต่อยอดได้ และได้รับการยอมรับจากผู้เข้าอบรมมากมาย ติดต่อเพื่อจัดอบรมให้ทีมคุณได้ทันที

Menu