หลักสูตรอบรม

เลือกค้นพบ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างถูกต้อง สำหรับคุณ และทีมของคุณ

สอบถาม และจัดอบรมในองค์กร กดโทร 083-071-3373

สร้าง Mobile App แบบ Cross Platform

เริ่มต้นการพัฒนา Mobile Application อย่างเข้าใจ และทุ่นแรงด้วยการใช้เครื่องมือที่ทำแอพพลิเคชั่นได้ทั้ง iOS และ Android จากการเขียนครั้งเดียว

ทุกหลักสูตรในส่วนนี้จะมีการ:

  • ปูพื้นฐานสำหรับคนที่เริ่มต้นทำ Mobile Application
  • ปรับความเข้าใจสำหรับคนที่เคยเขียนภาษาต่างๆ มาเช่น PHP, C#.NET, Java, C, C++

** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำโมบายล์แอพพลิเคชั่นมาก่อน

flutterheader-illustration
Google Flutter
- เรียนรู้แนวคิด และวิธีการใช้ Google Flutter ในการสร้าง Mobile Application
- สร้างแอพได้ทั้ง iOS และ Android
- ปูพื้นฐานภาษา Dart และทำเวิร์คชอปเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานจริง
ดูรายละเอียด
null
Ionic Framework 4
- เหมาะสำหรับคนทำเว็บ ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างโมบายล์แอพพลิเคชั่น
- สร้างแอพได้ทั้ง iOS และ Android และ Web Application
- ใช้พื้นฐานภาษา HTML, CSS, JavaScript
- ปูพื้นฐาน Angular 6 และ Ionic 4
ดูรายละเอียด
null
React Native
- เหมาะสำหรับคนทำเว็บ ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างโมบายล์แอพพลิเคชั่น
- สร้างแอพได้ทั้ง iOS และ Android
- ใช้พื้นฐานภาษา HTML, CSS, JavaScript
- ปูพื้นฐาน React และ React Native
ดูรายละเอียด
null
Xamarin.Forms
- เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่เขียน C#.NET เป็น
- สร้างแอพได้ทั้ง iOS และ Android
- ปูพื้นฐานในการเริ่มต้นทำโมบายล์แอพพลิเคชั่น
ดูรายละเอียด

ต้องการจัดอบรมแบบพิเศษให้องค์กรของคุณ?

เรามีบริการจัดอบรม in house ซึ่งนอกจากจะคุ้มค่ากว่าแล้ว ยังสามารถพูดคุยกับวิทยากรเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากปกติให้สอดคล้องกับที่ต้องการเอาไปใช้งานจริงได้

บริษัทและองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สร้าง Web Application และ Web API

เรียนรู้เครื่องมือ แนวคิด และภาษาใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเอพีไอ ที่ต้องตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน
MEAN-Stack by teerasej
สร้างเว็บแอพ และ Web API ด้วย MEAN Stack
- ปูพื้นฐานจนถึงใช้จริง กับ MongoDB, Express, Angular, Node.js
- อัพเดตเนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ
- สร้างได้ทั้งเว็บแอพพลิเคชั่น และ Web API
ดูรายละเอียด
.NET Core
ASP.NET Core
- เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่มีพื้นฐาน C#.NET อยู่แล้ว
- Framework ยุคใหม่สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี .NET
- ใช้งานได้ทั้ง Windows, Mac, และ Linux
โทรสอบถาม
Go lang
Go
- เหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บที่สนใจในการพัฒนาระบบด้วย ภาษา Go
- เนื้อเข้าใจง่าย เหมาะกับการเอาไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
- ออกแบบ Workshop จากการใช้งานจริง
โทรสอบถาม

บริษัทและองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

Sansiri
Invent Logo Black
วิทยากร PhoneGap ที่ไทยประกันชีวิต Thai Life Insurance
Metropolitran waterwork authority
CP
Software Park Phuket
CDG G-Able Group
TOKIO MARINE LIFE Insurrance
eurokera thailand
Nationgroup
New Media Plus
Betimez Solution
CDG Group
ฝึกอบรมให้กับ GMM Grammy
ฝึกอบรมที่ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ITSC CMU

ต้องการจัดอบรมแบบพิเศษให้องค์กรของคุณ?

เรามีบริการจัดอบรม in house ซึ่งนอกจากจะคุ้มค่ากว่าแล้ว ยังสามารถพูดคุยกับวิทยากรเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากปกติให้สอดคล้องกับที่ต้องการเอาไปใช้งานจริงได้

Menu