หลักสูตรอบรม

สอบถาม และจัดอบรมแบบ in-house training หรือ private course ในองค์กร กดโทร 083-071-3373

สร้าง Mobile App แบบ Cross Platform

เริ่มต้นการพัฒนา Mobile Application อย่างเข้าใจ และทุ่นแรงด้วยการใช้เครื่องมือที่ทำแอพพลิเคชั่นได้ทั้ง iOS และ Android จากการเขียนครั้งเดียว

ทุกหลักสูตรในส่วนนี้จะมีการ:

  • ปูพื้นฐานสำหรับคนที่เริ่มต้นทำ Mobile Application
  • ปรับความเข้าใจสำหรับคนที่เคยเขียนภาษาต่างๆ มาเช่น PHP, C#.NET, Java, C, C++

** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำโมบายล์แอพพลิเคชั่นมาก่อน

ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สร้าง Web Application และ Web API

เรียนรู้เครื่องมือ แนวคิด และภาษาใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเอพีไอ ที่ต้องตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน

บริษัทและองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

ต้องการจัดอบรมแบบกลุ่มออนไลน์ หรือ in-house ให้องค์กรของคุณ?

เรามีบริการจัดอบรมแบบกลุ่มออนไลน์และแบบ in-house ที่ออกแบบเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะคุ้มค่ากว่าแล้ว ยังสามารถพูดคุยกับวิทยากรเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากปกติให้สอดคล้องกับที่ต้องการเอาไปใช้งานจริงได้

Menu