หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้วย Video Animation สำหรับการศึกษา

  1. Home
  2. หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้วย Video Animation สำหรับการศึกษา

ถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย ด้วย Video Animation

พัฒนาแนวคิด ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

สร้างบน iPad ไม่เสียค่าโปรแกรมเพิ่ม

ทำได้ทันที ไม่ต้องมีพื้นฐาน

 

เรียนรู้เทคนิค Storytelling เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[us_single_image image=”3575″ size=”full” link=””]

ค้นพบการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

[us_single_image image=”3201″ size=”full” link=””]

ใช้งาน Adobe Voice เพื่อสร้าง Video Animation ใช้ได้ทันที

[us_single_image image=”5602″ size=”full” link=””]

 

 

ดูแลและอบรมด้วยวิทยากรมืออาชีพ

มีความฮา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาในสถาบัน หน่วยงาน และองค์กร

และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน

[us_logos items=”%5B%7B%22image%22%3A%226373%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.bangkokcable.com%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224137%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224696%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.becteroradio.com%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%229338%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%229341%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224122%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224152%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224139%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224138%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224136%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224127%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224147%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224148%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224153%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224151%22%7D%5D” carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”3″]

ใช้เวลา 3 ชม.

สนใจจัดอบรมให้บุคลากรของท่าน

โทรติดต่อ 083-071-3373 เรียก

“หลักสูตร Adobe Voice”

Loading Facebook Comments ...
Menu