หลักสูตร MEAN Stack 2019: อบรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเอพีไอ ด้วย JavaScript

สอบถาม และจัดอบรมเนื้อหาสำหรับทีมในองค์กร กดโทร 083-071-3373

สร้างเว็บ ด้วย JavaScript และ Node.js

ครอบคลุมการใช้งาน Node.js, MongoDb, Express, และ Angular เวอร์ชั่นล่าสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่รองรับความต้องการในทุก Solution

 1. นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 2. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ดูแลเว็บไซต์
 4. IT Team Leader

พื้นฐานที่ผู้เข้าอบรมควรมี

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 • สามารถอ่านเขียน ภาษา HTML, CSS, JavaScript ได้ ไม่จำเป็นต้องโปร

เข้าใจง่าย เพื่อการต่อยอดที่ถูกต้อง

เรียนรู้ต่อยอดกับเทคโนโลยี JavaScript และ Node.js ด้วยเนื้อหาอัพเดตล่าสุด

JavaScript เพื่อทุกส่วนของแอพพลิเคชั่น

เรียนรู้แนวคิด, การวางแผนขั้นตอน,​ และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเอพีไอ (Web API)

ลดงาน ลดเวลา เพิ่มความแข็งแกร่งให้โซลูชั่น

ศึกษาเทคนิคในการลดงาน และลดเวลาในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถต่อยอดใช้งานกับ Desktop และ Mobile Application ได้

หัวข้อในการเรียนรู้

เข้าใจง่าย ทำได้จริง

Build Web Application with JavaScript

nodejs
 • ทำความเข้าใจบทบาท และการนำ JavaScript มาพัฒนาแอพพลิเคชั่น
 • ภาพรวมของการใช้งาน MEAN Stack ทำอะไรได้บ้าง
 • สร้าง และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย Node.js และ Express JS
 • อัพเดต Syntax และวิธีการโปรแกรม JavaScript ล่าสุด

Latest Angular Framework

 • เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่ง Front-end ด้วย Angular
 • พื้นฐาน TypeScript สำหรับคนทำเว็บ
 • การจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้
 • การจัดการระบบ Navigation
 • Workshop เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน

Faster with MongoDB

MongoDB for DBA coverr
 • ทำความเข้าในการจัดเก็บข้อมูล และใช้งานฐานข้อมูลแบบ NoSQL Database
 • การเขียน JavaScript ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบ NoSQL
 • Workshop: CRUD Operation (CREATE, READ, UPDATE, DELETE)
 • แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล NoSQL

Deploy with Git

github banner
 • ทำความเข้าใจระบบที่ใช้งานใน DevOps เพื่อการ Deploy ใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • Git พื้นฐาน
 • การ Re-deploy
 • การใช้งาน Git Repository
 • ทดสอบ Deploy ใช้งานผ่าน Heroku

เนื้อหาเข้าใจง่าย และกันเอง ที่ทุกคนชื่นชอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

พล หรือ โค้ชพล เป็นที่ปรึกษา และวิทยากรสายเทคโนโลยี ที่สนใจและมีประสบการณ์ในการทำเว็บ โมบายล์แอพพลิเคชั่น กว่า 6 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง Nextflow.in.th และแนะนำการใช้เทคโนโลยี Cross Platform เป็นคนแรกในประเทศไทยบน YouTube  

ปัจจุบันได้รับตำแหน่ง Microsoft MVP (Most Valuable Professional) และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

"หากเราเข้าใจแก่นของเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้จะง่ายและสนุก เอาไปใช้ในงานของเราได้อย่างมั่นใจกว่าแน่นอน"

Microsoft MVP Adobe User Group Manager

ผู้เรียน และองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

พร้อมให้บริการจัดอบรมในองค์กร พาทีมของคุณให้พร้อมกับการรองรับความต้องการในระบบยุคใหม่

Loading Facebook Comments ...

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu