หลักสูตร JavaScript for All platforms Workshop

 1. Home
 2. หลักสูตร JavaScript for All platforms Workshop

ตอบโจทย์การใช้งานทุกแพลตฟอร์ม, ทุ่นแรง, ลดเวลา กับ JavaScript Solution

ครอบคลุมการทำเว็บแอพพลิเคชั่น, เว็บเอพีไอ (Web API), โปรแกรมคอมพิวเตอร์, และแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS และ Android

(หลักสูตร 4 วัน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่รองรับความต้องการในทุก Solution

 1. นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 2. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ดูแลเว็บไซต์
 4. IT Team Leader

พื้นฐานที่ผู้เข้าอบรมควรมี

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 • สามารถอ่านเขียน ภาษา HTML, CSS, JavaScript ได้ ไม่จำเป็นต้องโปร

เข้าใจง่าย เพื่อการต่อยอดที่ถูกต้อง

เรียนรู้ต่อยอดกับเทคโนโลยี JavaScript และ Node.js ที่ทำให้ภาษาเว็บ ไม่จำกัดแค่หน้าเว็บไซต์อีกต่อไป

พัฒนาแอพบน 3 แพลตฟอร์มหลักด้วย Node.js

เรียนรู้แนวคิด, การวางแผนขั้นตอน,​ และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้ง Web, Desktop, และ Mobile Application

ลดงาน ลดเวลา เพิ่มความแข็งแกร่งให้โซลูชั่น

ศึกษาเทคนิคในการลดงาน และลดเวลาในการพัฒนาระบบ โดยการแชร์โค้ดที่พัฒนาไปใช้ซ้ำบน Web, Desktop และ Mobile Application

หัวข้อในการเรียนรู้

เข้าใจง่าย ทำได้จริง

All Platforms with JavaScript

nodejs
 • อัพเดตความเข้าใจเทคโนโลยี JavaScript ในปีนี้
 • อัพเดตเครื่องมือ และแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Web, Desktop, และ Mobile Device
 • ทำความเข้าใจการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่ง Server ด้วย JavaScirpt
 • วางโครงสร้างของระบบ Server และ Application ที่จะสร้างใน Workshop

Power the Web with Node.js

 • ทำความเข้าใจเครื่องมือ และบทบาทของ JavaScript ในการพัฒนา Web Application ปัจจุบัน
 • ใช้งาน MEAN ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
  • เรียนรู้การทำงานกับฐานข้อมูล MongoDB
  • เรียนรู้การพัฒนา Web Application ฝั่ง Server ด้วย Express
  • เรียนรู้การพัฒนา Web Client ด้วย Angular
 • เรียนรู้การพัฒนา Web API ด้วย Express และ Node

Building Desktop App

 • ทำความเข้าในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Desktop Application) ด้วย JavaScript
 • ติดตั้ง และใช้งาน Electron
 • การออกแบบ User Interface สำหรับ Desktop Application
 • การติดต่อใช้งาน Web API จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Desktop Application)

Building Mobile Application

Blog Post cover - Ionic run ios app
 • ทำความเข้าในการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ด้วย JavaScript
 • ติดตั้ง และใช้งาน Ionic Framework
 • การออกแบบ User Interface สำหรับ Mobile Application
 • การติดต่อใช้งาน Web API จากโมบายล์แอพพลิเคชั่น

เนื้อหาเข้าใจง่าย และกันเอง ที่ทุกคนชื่นชอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

พล หรือ โค้ชพล เป็นที่ปรึกษา และวิทยากรสายเทคโนโลยี ที่สนใจและมีประสบการณ์ในการทำเว็บ โมบายล์แอพพลิเคชั่น กว่า 6 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง Nextflow.in.th และแนะนำการใช้เทคโนโลยี Cross Platform เป็นคนแรกในประเทศไทยบน YouTube  

ปัจจุบันได้รับตำแหน่ง Microsoft MVP (Most Valuable Professional) และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

"หากเราเข้าใจแก่นของเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้จะง่ายและสนุก เอาไปใช้ในงานของเราได้อย่างมั่นใจกว่าแน่นอน"

Microsoft MVP Adobe User Group Manager

ผู้เรียน และองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

พร้อมให้บริการจัดอบรมในองค์กร พาทีมของคุณให้พร้อมกับการรองรับความต้องการในทุกแพลตฟอร์ม

Menu