เรียนรู้ HTML5 กันสบายๆ

  1. Home
  2. เรียนรู้ HTML5 กันสบายๆ

โค้ชพลบันทึกสิ่งต่างๆ ไว้ เพื่อให้เราเรียนรู้ HTML5 ได้อย่างรวดเร็ว เอาไปใช้งานจริงได้ไม่ปวดหัว

และจะได้คุยกันรู้เรื่อง – รักนะ จากโค้ชพล

Picture Element

[us_single_image image=”6384″ size=”full” link=”url:http%3A%2F%2Fwp.me%2FP2kPae-1Ew” onclick=”custom_link”]

เรียนรู้เป้าหมายและวิธีใช้งาน <picture> element เพื่อสร้าง Responsive Web ที่มีคุณภาพสูง

Menu