Holographic Designer & Developer

  1. Home
  2. Holographic Designer & Developer

Holographic และ HoloLens  จะเป็นอีกโลกใหม่ที่ Designer และ Developer ก้าวเข้าสู่การสร้างสรรค์ระบบแบบใหม่ที่อยู่นอกจอคอมพิวเตอร์หรือ Smart phone และ Tablet โดยสิ้นเชิง ทำให้พวกเราสร้างสรรค์จินตนาการที่ไร้ขอบเขตให้กับโลกใบนี้ได้

โทนี่ สตาร์คไม่ได้กล่าว แต่โค้ชพลกล่าวไว้

Loading Facebook Comments ...
Menu