เรียนวิธีใช้ Google Polymer

  1. Home
  2. เรียนวิธีใช้ Google Polymer

1. รู้จักกับ Google Polymer

[us_single_image image=”5985″ size=”full” link=””]

ส่วนที่ 1 Introduction

  1. รู้จักกับ Google Polymer
  2. วิธี Download และติดตั้ง Google Polymer
  3. ทดสอบและเตรียมเครื่องให้พร้อมกับการพัฒนา Web App ด้วย Google Polymer

2. สร้างเว็บแอพแรกของคุณด้วย Google Polymer

[us_single_image image=”5986″ size=”full” link=””]
  1. รู้จักกับ Web Component
  2. การจัดวาง Layout
  3. การใช้ Google Maps

3. สร้างแอพ Android ด้วย Google Polymer และ PhoneGap/Cordova

[us_single_image image=”5977″ size=”full” link=””]
  1. การติดตั้ง Android SDK และ PhoneGap SDK สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  2. ตัวอย่างการใช้งาน Google Polymer ใน PhoneGap 3
Loading Facebook Comments ...
Menu