Getting Started CSS ตอนที่ 5: “วิธีใช้งาน Exercise project”

  1. Home
  2. Getting Started: CSS
  3. Getting Started CSS ตอนที่ 5: “วิธีใช้งาน Exercise project”

เอาล่ะๆ ตอนนี้คุณก็น่าจะพอรู้จักหน้าตา และสภาพของ CSS เครื่องมือตัวเก่งที่คุณจะใช้ออกแบบหน้าตาของ website คุณแล้ว

ซึ่งหลังจากนี้ video จะมีการอธิบายควบคู่กับการทำแบบฝึกหัด (หรือที่เราเรียกว่า Exercise project หรือ Exercise file นั่นเอง) ให้คุณได้ทำตามจริงๆ ไม่ได้นั่งมอง นั่งฟังผมพูดอยู่ฝ่ายเดียว

ซึ่งวิธีการ download และใข้งาน Exercise project อยู่ใน video ตอนที่ 5 ของ Getting Started CSS ด้านล่างนี้แล้ว

เชิญรับชมครับ

สามารถติดตามรายชื่อของ video ใน series นี้ทั้งหมดด้านล่าง video ครับ

[button color=”green” width=”large” href=”http://nextflow.in.th/video-tutorial/getting-started-css/”]ดูรายชื่อ video ใน series Getting Started CSS ทั้งหมด[/button]
Loading Facebook Comments ...
Menu