หนังสือ JQuery Mobile Framework ภาษาไทย

เป็นหนังสือที่สรุปเอาเนื้อหาสำคัญ และวิธีการใช้งาน JQuery Mobile Framework เป็นภาษาไทย แจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้าง Mobile App ด้วย HTML/CSS/Javascript และ PhoneGap

 1. Home
 2. หนังสือ JQuery Mobile Framework ภาษาไทย

หนังสือ JQuery Mobile framework ภาษาไทยเป็นหนังสือที่สรุปเอาเนื้อหาสำคัญ และวิธีการใช้งาน JQuery Mobile Framework เป็นภาษาไทย

ราคา

แจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้าง Mobile App ด้วย HTML/CSS/Javascript และ PhoneGap

เขียนและเรียบเรียงโดย

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

Outline

 • รู้จักกับ JQuery Mobile Framework
 • โครงสร้างของ Page
 • Page transition
 • Page dialog
 • ToolBar
 • Button
 • การใช้ Icon ใน button
 • การทำงานกับ Web Form 2.0
 • การทำงานกับ List view
 • การใช้งาน List view ขั้นสูง
 • การวาง Layout
 • การสร้าง Icon ด้วยตัวเอง
Loading Facebook Comments ...
Menu