การแก้ไข CSS และ HTML ในการพัฒนาเว็บไซต์นั้น มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเป็นปัญหาให้เสียเวลาอยู่มาก ความสามารถที่ชื่อ Quick Edit ใน Adobe Edge Code CC และ Brackets จะทำให้แก้ไขและจัดการ CSS ทำได้สะดวกขึ้นมากครับ

วิธีเปิดใช้งาน Quick Edit

  1. คลิก HTML Element ที่ต้องการแก้ไข CSS
  2. สำหรับ Windows กดปุ่ม Ctrl + E
  3. สำหรับ Mac OS X กดปุ่ม Cmd + E

วิธีการสร้าง CSS Rule ใหม่จาก Quick Edit

  1. เปิด Quick Edit ใน HTML Element ที่ต้องการ
  2. คลิกปุ่ม New Rule ตัวโปรแกรมจะสร้าง CSS Rule ให้ใหม่
  3. แก้ไข CSS Rule และเพิ่ม CSS Property ได้ตามต้องการ
Loading Facebook Comments ...
Menu