โดยปกติเราจะทำการเก็บไฟล์ HTML, CSS, Javascript และไฟล์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในโปรเจคของเรา รวมไว้ใน folder เดียว ซึ่งจะสะดวกกว่าเวลาเราต้องทำการค้นหาไฟล์ที่ต้องการมาใช้ใน code ของเรา

สำหรับการเปิด Folder งานขึ้นมาใน Adobe Edge Code และ Brackets นั้น ทำได้ 3 วิธีด้วยกัน ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วตัวโปรแกรมจะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Folder บริเวณ Sidebar ด้านซ้ายครับ

1. เปิดจาก File Menu

ไปที่ File Menu ด้านบนโปรแกรม แล้วเลือก Open Folder เพื่อเปิด Folder ขึ้นมาทำงาน

2. เปิดจากแถบ Sidebar

ตอนที่เปิด Adobe Edge Code หรือ Brackets ขึ้นมาครั้งแรก จะเห็นว่าแถบสีเข้มด้านซ้าย (นี่คือ Sidebar) มีคำว่า “Getting Started” อยู่

นี่คือ Folder ของโปรเจคตัวอย่าง ที่เตรียมเอาไว้ ให้คลิกที่ชื่อ “Getting Start” จะเป็นเมนูเปิดขึ้นมา เราสามารถเลือกคำสั่ง “Open Folder…” เพื่อเลือก Folder ที่ต้องการในเครื่องเราขึ้นมาทำงาน

และตรงส่วนนี้จะแสดงชื่อ Folder ที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้ด้วย เพื่อให้คลิกสลับไปมาได้

3. ลากมาวางเลย หมดเรื่อง

อันนี้สำหรับคนที่ต้องการความเร็ว เราสามารถลากจาก Explorer (Windows) หรือ Finder (Mac OS X) มาวางไว้ในบริเวณตัวโปรแกรม Adobe Edge Code และ Brackets ก็จะเปิด Folder ขึ้นมาพร้อมทำงาน

Loading Facebook Comments ...
Menu