Ionic FrameworkMeteorNativeScriptPhoneGap/CordovaReact

วิธีแก้ปัญหาที่ทำให้สร้างไฟล์ APK ด้วย Android Studio ไม่ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - , , , ,

ถึงแม้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ จะถูกแก้ไขไปใน Android Studio เวอร์ชั่นล่าสุด แต่หลายๆ ครั้งการสร้างไฟล์ APK (Build Signed APK) ก็อาจจะติดขัดได้

โค้ชพลเลยรวบรวมปัญหา และวิธีแก้ตามกรณีที่เจอ และพี่น้องที่มาอบรมกับโค้ชพลพบ มาไว้ที่นี่เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ครับ

ใช้ได้กับทั้ง Android เขียนด้วยภาษา Native แบบปกติ, PhoneGap, Cordova, Ionic, React Native, Meteor และ NativeScript ครับ

เปิดอบรม React Native สำหรับผู้เริ่มต้น

ปูพื้นฐาน React และ React Native เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง, เนื้อหาใช้ในการทำแอพ Enterprise ขององค์กรได้

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

ปัญหา Country_Code, App_name, Launcher_name, Activity_name is not translate

ตอนที่เราส่ง Build Signed APK จาก Android Studio อาจจะเจอ Error ประมาณด้านล่าง

Error:(3) Error: "country_codes" is not translated in "ar" (Arabic),...

Error:(3) Error: "app_name" is not translated in "ar" (Arabic),...

Error:(4) Error: "launcher_name" is not translated in "ar" (Arabic),...

Error:(5) Error: "activity_name" is not translated in "ar" (Arabic),...

เอื้อเฟื้อ log จากพี่เคนครับ

วิธีแก้ปัญหา

workaround ในที่นี้ สามารถแก้ได้ 2 วิธี ลองเลือกใช้ดูนะครับ

1.สร้างไฟล์ gradle พิเศษ

ให้สร้างไฟล์ชื่อ build-extras.gradle ไว้ในโฟลเดอร์ platform/android โดยเพิ่ม code ด้านล่างลงไปในไฟล์

จากนั้นก็บันทึกไฟล์ และลองสั่ง Build Signed APK อีกครั้ง

android {
  lintOptions {
    disable 'MissingTranslation'
    disable 'ExtraTranslation'
  }
}

2. ลบโฟลเดอร์ Value-XX

วิธีนี้ค้นพบโดยพี่ชัย จาก Fuji-Xerox ครับ โดยแกแนะนำให้เข้าไปในโฟลเดอร์ platforms\android\res และลบโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย ‘values-XX’ ออกให้หมด

ให้เหลือแค่โฟลเดอร์ ‘values’ และลองสั่ง Build Signed APK อีกครั้ง

เปิดอบรมสร้าง Cross Platform Mobile Application ด้วย Ionic Framework

เหมาะสำหรับคนทำเว็บ, เริ่มต้น JavaScript ES6 และ Angular เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

โปรหน้าฝน! เรียนรอบสด รับคอร์สออนไลน์มูลค่ากว่า 5800 บาทฟรี!

อ้างอิง

 

ถึงแม้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ จะถูกแก้ไขไปใน Android Studio เวอร์ชั่นล่าสุด แต่หลายๆ ครั้งการสร้างไฟล์ APK (Build Signed APK) ก็อาจจะติดขัดได้

โค้ชพลเลยรวบรวมปัญหา และวิธีแก้ตามกรณีที่เจอ และพี่น้องที่มาอบรมกับโค้ชพลพบ มาไว้ที่นี่เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ครับ

ใช้ได้กับทั้ง Android เขียนด้วยภาษา Native แบบปกติ, PhoneGap, Cordova, Ionic, React Native, Meteor และ NativeScript ครับ

เปิดอบรม React Native สำหรับผู้เริ่มต้น

ปูพื้นฐาน React และ React Native เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง, เนื้อหาใช้ในการทำแอพ Enterprise ขององค์กรได้

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

ปัญหา Country_Code, App_name, Launcher_name, Activity_name is not translate

ตอนที่เราส่ง Build Signed APK จาก Android Studio อาจจะเจอ Error ประมาณด้านล่าง

Error:(3) Error: "country_codes" is not translated in "ar" (Arabic),... 
Error:(3) Error: "app_name" is not translated in "ar" (Arabic),... 
Error:(4) Error: "launcher_name" is not translated in "ar" (Arabic),... 
Error:(5) Error: "activity_name" is not translated in "ar" (Arabic),...

เอื้อเฟื้อ log จากพี่เคนครับ

วิธีแก้ปัญหา

workaround ในที่นี้ สามารถแก้ได้ 2 วิธี ลองเลือกใช้ดูนะครับ

1.สร้างไฟล์ gradle พิเศษ

ให้สร้างไฟล์ชื่อ build-extras.gradle ไว้ในโฟลเดอร์ platform/android โดยเพิ่ม code ด้านล่างลงไปในไฟล์

จากนั้นก็บันทึกไฟล์ และลองสั่ง Build Signed APK อีกครั้ง

android {
  lintOptions {
    disable 'MissingTranslation'
    disable 'ExtraTranslation'
  }
}

2. ลบโฟลเดอร์ Value-XX

วิธีนี้ค้นพบโดยพี่ชัย จาก Fuji-Xerox ครับ โดยแกแนะนำให้เข้าไปในโฟลเดอร์ platforms\android\res และลบโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย ‘values-XX’ ออกให้หมด

ให้เหลือแค่โฟลเดอร์ ‘values’ และลองสั่ง Build Signed APK อีกครั้ง

เปิดอบรม React Native สำหรับผู้เริ่มต้น

ปูพื้นฐาน React และ React Native เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง, เนื้อหาใช้ในการทำแอพ Enterprise ขององค์กรได้

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

อ้างอิง – Cordova CLI 5.0 Issue (GitHub), Error when running cordova build –release android (Stack Overflow)

Loading Facebook Comments ...
Menu