อบรมออกแบบและสร้าง Responsive Web Design ด้วย Adobe Muse CC (จ. เชียงใหม่)

 1. Home
 2. อบรมออกแบบและสร้าง Responsive Web Design ด้วย Adobe Muse CC (จ. เชียงใหม่)

Adobe Muse CC with Responsive Web Design by nextflow.in.th

วัน, เวลา, สถานที่

 • เรียนกัน 2 วัน วันพฤหัสที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
 • เริ่ม 9:00 ถึง 16:00 น.
 • จัดที่ Pun Space ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 11 จ.เชียงใหม่ ดูแผนที่นี่

จุดประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบ Website ให้ตรงใจลูกค้า และมี User experience สูง
 • สามารถออกแบบ Website แบบ Responsive Web Design เพื่อนำเสนอเนื้อหาได้เหมาะสมบน PC, Tablet, และ Smartphone
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Adobe Muse CC เพื่อสร้าง Website ที่ออกแบบไว้ โดยไม่ต้องเขียน code

คุณเหมาะกับหลักสูตรนี้ถ้า:

คุณอยากสร้าง Website ที่รองรับการผลที่เหมาะสมบน PC, Tablet, และ Smartphone (Responsive Web Design) แต่ไม่มีความรู้ในการเขียน HTML, CSS, Javascript

 • เป็น Web Designer
 • เป็น Web Developer
 • เป็นผู้สนใจ และต้องการเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Website ให้โดนใจลูกค้า
 • เป็นครู, อาจารย์, หรือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Website ให้โดนใจลูกค้า

เนื้อหาที่เราจะเรียนกัน

วันที่ 1 พัฒนาวิธีคิด ออกแบบให้เป็น Responsive Design ด้วย Adobe Muse CC

 • ทำความเข้าใจกับ Adobe Muse CC และศักยภาพของโปรแกรม
 • วิธีสร้าง Sitemap และ Web page
 • Workshop เทคนิคการออกแบบ Website ให้ตรงใจลูกค้า
 • Workshop Coloring: เทคนิคจิตวิทยาเลือกสีให้เหมาะสมกับเนื้อหา
 • Workshop การออกแบบ Mobile Web
 • ตรวจงาน

วันที่ 2 เพิ่มเทคนิคพิเศษ แบบไม่ต้องเขียน code

 • เรียนรู้การใช้งาน Widget ด้วย Menu, Slideshow, และ Web Form
 • การเพิ่มลูกเล่นให้ Web ด้วย Google Map และ YouTube
 • การสร้าง Mobile Web โดนใช้ Responsive Web Layout
 • การสร้าง Parallax Effect บน Website
 • Workshop และตรวจงาน

วิทยากร

Teerasej Jiraphatchandej, Adobe Muse Certified Expert, Nextflow

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช, Adobe Muse Certified Expert

Certified_Expert_Adobe_Muse_badge resize 200

ติดต่อสอบถาม หรือสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์

โทร 083-071-3373

Loading Facebook Comments ...
Menu