เรียนรู้แนวคิด และใช้เทคโนโลยีด้าน Web และ Mobile Application

เข้าใจง่าย เอาไปใช้งานได้จริง

เรียนรู้กับ Nextflow

หลักสูตรแนะนำ

สามารถจัดอบรมนอกสถานที่ได้ทุกหลักสูตร และหัวข้อที่สนใจ โทรติดต่อ 083-071-3373

สร้าง Mobile App ด้วย HTML 5 และ PhoneGap 4

phonegap on ipad and android
 • ใช้ภาษาเว็บ HTML, CSS, และ Javascript สร้างได้ทั้งแอพ iOS, Android, และ Windows Phone 8
 • เรียนรู้แนวคิดจากการพัฒนาจริง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการใช้งาน
 • พื้นฐานการใช้ JQuery และ JQuery Mobile
ดูรายละเอียด และลงทะเบียน

สร้าง Mobile App ด้วย HTML 5, Angular JS, และ Ionic Framework

ionic_examples
 • ใช้ความรู้ในการสร้างเว็บ มาสร้างแอพ iOS และ Android ได้ทั้ง 2 ระบบ
 • ปูพื้นฐาน จนถึงใช้งานจริงกับ Angular JS: Web Framework ยอดนิยม
 • เรียนรู้ระบบ Ionic Framework เพื่อสร้าง Hybrid Mobile App คุณภาพสูง
ดูรายละเอียด และลงทะเบียน

Responsive Web Design 2015

Adobe Edge Reflow for Web designer training by nextflow teerasej-12
 • เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบ และสร้างเว็บที่ใช้งานง่าย และสวยงามใน Smartphone, Tablet, และ Computer ทุกขนาด
 • ฝึกกระบวนการทำงานจริง เพื่อให้ใช้เวลาทำงานน้อยลง ได้เว็บที่มีคุณภาพสูง
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือล่าสุด Adobe Creative Cloud 2014 เพื่อให้สร้างสรรค์งานได้อย่างรวดเร็ว
ดูรายละเอียด และลงทะเบียน

สร้างเว็บแอพ ด้วย MEAN Stack

MEAN-Stack by teerasej
 • เรียนรู้วิธีสร้างเว็บแอพด้วยภาษา Javascript ทั้งหมด ตั้งแต่ Web client – Web server – Database
 • แค่ทำเว็บเป็น ก็เรียนรู้ได้
 • ครอบคลุม Angular JS, Node JS, Express JS, และ Mongo DB
 • เรียนแบบ Workshop ช่วยกันฝึกวิธีคิด และแก้ปัญหาจริงที่ต้องเจอ
ดูรายละเอียด

สร้างแอพ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น

Swift Programming Logo on Apple Stage
 • เริ่มต้นพัฒนาแอพ iOS ที่ง่ายกว่า กับภาษา Swift
 • เรียนรู้ทุกส่วนสำคัญในการสร้างแอพ รวมถึงการบันทึกฐานข้อมูล และ Web Service
 • วิธีคิดและออกแบบแอพ iOS คุณภาพสูง
 • วิดีโอทบทวนขั้นตอนสำคัญ หลังจบหลักสูตร
ดูรายละเอียดและลงทะเบียน

อบรมยกทีมถึงที่

เรียนรู้กับทีมของตัวเองในหน่วยงาน เพื่อปรับแนวคิดและความรู้ในการทำงานเป็นแบบเดียวกัน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น, ไม่เสียเวลาให้คนในทีมมาเรียนรู้ตามหลัง, เน้นเนื้อหาเฉพาะได้

บริษัทและหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรา

Bangkok Cable
BEC Tero Radio
Sansiri
Nation Group
Software Park Phuket
Metropolitran waterwork authority
CP
CDG G-Able Group
Tokio Marine Life Insurrance
Betimez Solution
Chaing Mai University
New Media Plus
eurokera

ดูหลักสูตรอบรม Workshop

มาเรียนรู้การใช้แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานจริง ได้อย่างรวดเร็ว ต่อยอดได้ง่าย

ติดต่อจัดอบรม

ทางเรามีวิทยากรที่พร้อมไปอบรมให้ทีม และหน่วยงานของคุณมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ทำงานได้จริง เลือกเน้นเนื้อหาที่ต้องการได้