เรียนรู้เทคโนโลยีด้านเว็บและ Mobile App ใหม่ล่าสุด

เรียนพื้นฐานจนถึงแนวคิดที่พลิกแพลงได้, เน้นเอาไปใช้งานจริง, ทำงานเสร็จเร็วกว่าเดิม

 

 

หลักสูตรอบรม

อบรมยกทีมถึงที่

เรียนรู้กับทีมของตัวเองในหน่วยงาน เพื่อปรับแนวคิดและความรู้ในการทำงานเป็นแบบเดียวกัน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น, ไม่เสียเวลาให้คนในทีมมาเรียนรู้ตามหลัง, เน้นเนื้อหาเฉพาะได้

บริษัทและหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรา

Bangkok Cable
BEC Tero Radio
Sansiri
Nation Group
Software Park Phuket
Metropolitran waterwork authority
CP
CDG G-Able Group
Tokio Marine Life Insurrance
Betimez Solution
Chaing Mai University
New Media Plus
eurokera

ดูหลักสูตรอบรม Workshop

มาเรียนรู้การใช้แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานจริง ได้อย่างรวดเร็ว ต่อยอดได้ง่าย

ติดต่อจัดอบรม

ทางเรามีวิทยากรที่พร้อมไปอบรมให้ทีม และหน่วยงานของคุณมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ทำงานได้จริง เลือกเน้นเนื้อหาที่ต้องการได้