อบรมเรียนรู้ สร้างระบบ Blockchain สำหรับคนทำเว็บ

ติดต่อสอบถามบริการจัดอบรมแบบ In-house training หรือ Private course ในองค์กร กดโทร 083-071-3373

เริ่มต้นและพัฒนาระบบด้วย Blockchain อย่างเข้าใจ

เนื้อหาเข้าใจง่าย, เวิร์คชอปทำแอพจริง, มั่นใจกับการต่อยอด ทำโปรเจคของตัวเอง

ได้อะไรบ้างจากการเรียนหลักสูตรนี้

รู้ลึก เข้าใจกลไกระบบ Blockchain

เข้าใจกลไกการทำงานของระบบ Blockchain สามารถนำไปคิด และออกแบบระบบที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ขับเคลื่อนได้

สามารถติดตั้งระบบ Blockchain ใช้งานเองได้

เข้าใจขั้นตอน และทดลองติดตั้ง และวางระบบการทำงานที่ใช้ Blockchain ในองค์กร เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้งาน

พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้ประโยชน์จากระบบ Blockchain

เข้าใจการทำงานของ Smart Contract จากการสร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใช้งาน โดยโปรแกรม Smart Contract ด้วยภาษาให้ได้อย่างที่วางแผนไว้

หัวข้อในการเรียนรู้

เข้าใจง่าย ทำได้จริง

เข้าใจรู้จริง เทคโนโลยี Blockchain

 • เรียนรู้ว่าทำไมโลกถึงตื่นตัวกับเทคโนโลยีนี้ และมันมีประโยชน์กับเราอย่างไร
 • เข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยี Blockchain
 • ทำความเข้าใจ Blockchain แบบต่างๆ
 • Workshop: Network of Value
 • Workshop: Blockchain in practice

ติดตั้งใช้งานระบบ Blockchain ด้วยตัวเอง

Responsive Web Design Workshop
 • ทำความเข้าใจ Blockchain แบบต่างๆ
 • ฝึกออกแบบระบบ ที่รองรับการทำงานของ Blockchain
 • เข้าใจส่วนประกอบในการทำงานของ Blockchain
 • Workshop:  สร้างและ Deploy Blockchain Network

สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ประโยชน์จาก Blockchain

 • เลือกใช้ Smart Contract
 • เรียนรู้และเขียน Smart Contract
 • การสร้าง DApps (Decentralized Application)
 • Workshop: สร้างและใช้งาน Smart Contract ต้นแบบ
 • Workshop: พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ติดต่อ และใช้งาน Smart Contract

เนื้อหาเข้าใจง่าย และกันเอง ที่ทุกคนชื่นชอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้ และพัฒนาระบบ​บน Blockchain เช่น

 1. นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 2. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ดูแลเว็บไซต์
 4. IT Team Leader

พื้นฐานที่ผู้เข้าอบรมควรมี

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม หรือเว็บแอพพลิเคชั่น
 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Blockchain มาก่อน

เกี่ยวกับผู้สอน

พล หรือ โค้ชพล เป็นที่ปรึกษา และวิทยากรสายเทคโนโลยี ที่สนใจและมีประสบการณ์ในการทำเว็บ โมบายล์แอพพลิเคชั่น กว่า 8 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง Nextflow.in.th และแนะนำการใช้เทคโนโลยี Cross Platform เป็นคนแรกในประเทศไทยบน YouTube  

ปัจจุบันได้รับตำแหน่ง Microsoft MVP (Most Valuable Professional) และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

"หากเราเข้าใจแก่นของเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้จะง่ายและสนุก เอาไปใช้ในงานของเราได้อย่างมั่นใจกว่าแน่นอน"

Adobe User Group Manager

ผู้เรียน และองค์กรที่ไว้วางใจบริการของเรา

พร้อมให้บริการจัดอบรมในองค์กร พาทีมของคุณให้พร้อมกับการเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก Blockchain

Menu