เกี่ยวกับ Nextflow

เราเชื่อว่าความเข้าใจในแนวคิด และกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง

จะทำให้ใช้เวลาทำงานน้อยลง และสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– พล ธีรเศรษฐ์

เราคือทีมงานฝึกอบรม Creative Technology

ที่จะทำให้คุณเข้าใจแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยลง

ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และเป็นระบบ โดยวิทยากรและเนื้อหาที่ทุกคนชื่นชอบ

[us_gallery ids=”4717,4725,4246,4247,3575,3572,3375,3302,3203,3188,2535,2496,2495,2492,2493,2494″ type=”masonry” columns=”1″ indents=”1″ layout=”masonry” img_size=”us_img_size_1″]

และภูมิใจที่ได้ทำให้ทุกคนใช้เทคโนโลยีอย่างสนุก

ขอบคุณทุกคน, ทุกหน่วยงาน, ทุกบริษัท ที่ไว้วางใจให้เราไปฝึกอบรม

ช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจแนวคิดอย่างอยู่ต้อง, สนุกกับเทคโนโลยี, นำไปใช้ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

และเราจะทำต่อไป

[us_logos items=”%5B%7B%22image%22%3A%226373%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.bangkokcable.com%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224137%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224696%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.becteroradio.com%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%229338%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%229341%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224122%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224152%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224139%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224138%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224136%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224127%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224147%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224148%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224153%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224151%22%7D%5D” breakpoint_1_autoplay=”0″ breakpoint_2_autoplay=”0″ breakpoint_3_autoplay=”0″]

ติดต่อสอบถาม หรือขอบริการทีมวิทยากร

สอบถามหลักสูตรฝึกอบรมของเรา หรือขอบริการวิทยากรไปฝึกอบรมถึงที่ เป็นกลุ่มประหยัดกว่า โทร 083-071-3373

Menu