Web Developer

วิธีสร้าง Certificate ใช้ในตอน dev แอพต่างๆ ได้ง่ายๆ ด้วย mkcert

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - , ,

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน จะมีส่วนที่ต้องจำลองการใช้งานจริง โดยใช้ trust-certificate หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SSL ซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้ในหลากหลายวิธี

ซึ่งหนึ่งในวิธีที่พลใช้ก็คือการสร้าง certificate สำหรับใช้ในการ dev ขึ้นมา เรียกว่า local certificate

ด้วย mkcert ครับ

การติดตั้งบน Windows

การติดตั้งบน Windows สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านระบบ Chocolatey ใครยังไม่ได้ลง ดูคลิปสอนลงง่ายๆ ที่นี่

ถ้าบน Windows เรามี Chocolatey อยู่แล้ว ก็รันคำสั่งด้านล่าง ผ่านโปรแกรม Powershell ได้เลย

choco install mkcert

การติดตั้งบน MacOS

ส่วนการติดตั้งสำหรับ MacOS สามารถทำได้ผ่าน Homebrew ใครยังไม่มี ไปดูคลิปสอนวิธีติดตั้ง Homebrew ได้ง่ายๆ ที่นี่

เสร็จแล้วให้รันคำสั่งด้านล่าง ผ่านโปรแกรม Terminal ได้เลย

# ใครมีอยู่แล้วก็ update brew กันก่อน
brew update

# คำสั่งติดตั้ง
brew install mkcert

# ใครอยากใช้ firefox ลงตัวนี้ด้วย
brew install nss

การสร้าง Local certificate ใช้งาน

คำสั่งในการสร้าง local certificate นั้นง่ายมาก แค่รันคำสั่งด้านล่างในโปรแกรม Terminal/Powershell

mkcert -install

แนวทางการใช้งาน mkcert กับโปรเจคแบบต่างๆ

พอเราได้ไฟล์ Local certificate แล้วก็สามารถเอาไปใช้กับโปรเจคหลายๆ แบบได้เลย พลรวมแนวทางการเอาไปใช้กับโปรเจคแบบต่างๆ มาไว้ด้านล่างแล้วครับ

Loading Facebook Comments ...
Menu