GeoServerGoogle Flutter

JAI ใน GeoServer สำคัญอย่างไร?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - ,

ตรงนี้อยากจะเขียนโน๊ตไว้หน่อย ว่าใน GeoServer นั้น การวาดแผนที่ขึ้นมาจาก Data Source ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ, shape file, หรือแม้แต่ PostGIS จาก Spatial Database ต่างก็ต้องอาศัยเจ้าระบบที่ชื่อว่า JAI นี่แหละ

JAI หรือ Java Advanced Imaging API นั้น สร้างขึ้นมาโดยบริษัทที่ชื่อ Sun Microsystem ใครที่รู้จัก Java ในยุคแรกๆ ก็จะคุ้นเคยกับบริษัทนี้ดี (ภายหลังถูกซื้อไปโดย Oracle)

และเขาตั้งใจสร้าง JAI มาเป็น library ที่จัดการแก้ไขปรับปรุงรูปภาพโดยเฉพาะ และ GeoServer มี JAI ติดตั้งอยู่ในตัวสำหรับทำหน้าที่วาดรูปแผนที่ต่างๆ

แต่ถ้าเรามีการติดตั้ง Native Library ของ JAI ลงไปใน JDK/JRE บนเครื่องที่รันใช้งาน GeoServer โดยตรง ก็จะทำให้การประสิทธิภาพของ GeoServer เพิ่มขึ้นอย่างมาก มากกว่าแบบไม่ติดตั้งครับ

อ้างอิง – Oracle

Loading Facebook Comments ...
Menu