Microsoft Azure

Azure Service ไหนบ้าง ที่สามารถตั้งค่าทำงานใน Region ที่เลือก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง -

จากที่พลเล่าเรื่องกลุ่ม Azure Service ที่มีพฤติกรรมการทำงาน หรือการเก็บข้อมูลที่อาจจะไม่อยู่ใน Region ที่เรากำหนดซะทีเดียว

ก็มีพวกเราเม้นเข้ามาคุยกันครับ ว่า

แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไง ว่า Azure Service ในโครงการของเรา การทำงานและการเก็บข้อมูล มันจะอยู่ใน Region ที่เราเลือกจริงๆ?

ถ้าอยากรู้จริงๆ ให้กด link นี้เข้าไปครับ จะเป็นส่วน More Information ของ Azure Data Residency อันเดียวกับที่พลเล่าไว้ในตอนที่แล้ว

ซึ่งถ้าเลื่อนลงมาดู จะเห็นส่วนที่เขียนกำกับไว้ว่า Customers can configure the following Azure services, tiers, or plans to store customer data only in a single region:

เป็นรายการของ Azure Service ที่สามารถกำหนดให้ทำงานใน Region หนึงได้ ไม่หลุดออกไปนอก Region แน่นอน

อาทิเช่น

  • Azure Backup
  • Azure Function
  • Azure SQL Database
  • Azure Storage
  • Azure Virtual Machine

เป็นต้น

จะได้ชัวร์ไปอีกระดับหนึง ในการวางแผนใช้ Microsoft Azure สร้าง Cloud Solution ให้กับองค์กรของเรา ที่อาจจะมีความซีเรียสเรื่องของการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลครับ

ติดตามเคล็ดลับ และเรียนรู้เรื่อง Azure ในแง่มุมต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu