AI

AI Engineer 2: เข้าใจคำที่เกี่ยวข้องกับ AI 3 ส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - ,

ถึงแม้ว่าเราอาจจะพุ่งเข้ามาในโลกของ AI โดยมองว่า เฮ้ย เราต้อง AI AI เท่านั้นที่จะรู้ AI เท่านั้นที่จะเรียน

แต่ว่าจริงๆ แล้ว AI นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจากเทคโนโลยีอื่น หรือศาสตร์แขนงหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในวันนี้เราจะว่ากันถึง 3 คำด้วยกัน

  1. Data Science
  2. Machine Learning
  3. AI (Artificial Intelligence)

ซึ่งเราจะมาดูต้นกำหนดแห่ง AI กันอย่างแรกเลย ก็คือ Data Science

Data Science

Data Science หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่า วิทยาการข้อมูล เป็นศาสตร์ความรู้แขนงหนึ่ง ว่าด้วยการเอาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดทางสถิติ เพื่อทำให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

โดยเราจะสามารถสร้าง experimental model เพื่อค้นหารูปแบบที่ว่าในข้อมูลได้

เช่นการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์, สภาพอากาศ, และอัตราการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรมาผ่านการวิเคราะห์ และทดสอบสมมุติฐาน เพื่อกำหนดนโยบายที่เอื้อให้เกิดการเพิ่มผลิตในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นว่า เป็นการเอาข้อมูลที่ดูสัมพันธ์กันอยู่แล้ว มาเชื่อมโยงกัน และทดสอบทฤษฎีเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่เชื่อมโยง และมีผลกระทบจริง

Machine Learning

Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของ Data Science ครับ แต่มันจะว่าด้วยเรื่องการ สร้าง, ฝึก (train), และตรวจสอบความถูกต้องของ predictive model แทน

คราวนี้เราจะเอาข้อมูลที่มี มาใช้ในการ train ตัว model โดยการเลือกใช้อัลกอริทึ่ม (algorithm) เพื่อใช้ในการหาความเชื่อมต่อระหว่างข้อมูล ซึ่งจะมีศัพท์เทคนิคบางส่วนที่สำคัญด้านล่าง

  • Algorithm
  • Features in data
  • prediction

ในโอกาสต่อไปจะอธิบายเรื่องพวกนี้อีกทีครับ แต่ตอนนี้สามารถบอกได้ว่า Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของ Data Science

Artificial Intelligent (A.I.)

ในที่สุดก็มาถึงระดับของ A.I. ครับ หลายขั้นใช่ไหมล่ะ

A.I. มักถูกสร้างต่อเนื่องมาจากศาสตร์การใช้ Machine Learning อีกที แต่ก็ไม่ใช่ว่า A.I. ทุกตัวในโลกจะสร้างจาก Machine Learning นะ

ซึ่ง A.I. จะถูกเรียกในระดับที่เอา model มาใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์ในแง่ของการเลียนแบบความสามารถของมนุษย์แล้ว ดังที่เปรียบเทียบไปในตอนที่ 1

ดังนั้น A.I. อาจจะอยู่ในรูปแบบของความสามารถหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นกลไกหลักของการทำงานหุ่นยนต์ก็ได้

รากเหง้าที่มาของ AI

ดังนั้นจะเห็นว่า AI ไม่ได้โผล่มาเฉยๆ แต่จริงๆ มีมานานแล้ว เป็นรูปแบบของการพัฒนาต่อยอดจากศาสตร์ความรู้ Data Sciene และ Machine Learning อีกที

แต่ที่พวกเราหลายคนมักจะได้ยินคำว่า A.I. บ่อยกว่า เพราะความจริงที่ว่า คำว่า A.I. ถูกนำมาใช้ในสื่อ และการโฆษณาต่างๆ จนคนทั่วไปรู้จักมากกว่า Machine Learning และ Data Sciene ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu