Google Flutter

เรียน Flutter: เทคนิคต่างๆ ในการสร้างโปรเจคผ่าน CLI

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - , , ,

Google Flutter นั้นไม่ได้จำกัดให้นักพัฒนาต้องใช้งานเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นใครถนัดใช้ Android Studio ก็สามารถใช้ได้ หรือจะรันคำสั่งจาก Visual Studio Code ผ่าน CLI ก็ได้เช่นเดียวกัน

วันนี้จะมาแชร์ เทคนิคการสร้างโปรเจคผ่าน CLI ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับการใช้ Android Studio ครับ

คำสั่งหลักในการสร้างโปรเจค Google Flutter

โดยปกติ หลังจากลง Flutter SDK เราสามารถใช้คำสั่งด้านล่าง เพื่อสร้างโปรเจค Flutter ผ่านโปรแกรม Command Prompt (Windows) หรือโปรแกรม Terminal (Mac)

flutter create

เราได้โปรเจคมาก็จริง แต่ app ID กับช่ือแอพ จะเป็นค่าเริ่มต้นมาให้ ทำให้เราต้องมาไล่เปลี่ยนตอนหลัง เช่นการเปลี่ยนชื่อแอพที่พลแชร์ไว้ในนี้

คำสั่งสร้างโปรเจค Flutter แบบกำหนด Prefix App ID

เราสามารถเติมคำสั่งด้านล่างต่อหน้า flutter create เพื่อกำหนด Prefix ของ App ID ที่จะนำไปรวมกับชื่อโปรเจคด้านล่างได้

--org <organization name>

เช่น ถ้าเป็นของพล จะเอาชื่อเว็บไซต์ของ Nextflow มาใช้

flutter create --org th.in.nextflow

คำสั่งสร้างโปรเจค Flutter แบบกำหนดชื่อโปรเจค

เราสามารถเติมคำสั่งด้านล่างต่อหน้า flutter create เพื่อกำหนดชื่อของโปรเจค ซึ่งจะถูกนำไปตั้งชื่อโฟลเดอร์ของโปรเจค และรวมกับ Prefix เพื่อสร้าง App ID

สำคัญตรงที่ project name ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และไม่มีช่องว่างนะครับ

--project-name <name>

เช่น ถ้าเป็นของพล จะใช้ชื่อดังนี้

flutter create --project-name nextflow_app

คำสั่งสร้างโปรเจค Flutter แบบกำหนด Template

ในการสร้างโปรเจค Flutter ด้วย Android Studio จะจำกันได้ว่ามีหน้าตาไว้เลือกประเภทของเทมเพลตในการสร้างโปรเจคใหม่ แบบนี้

Google Flutter Create Project Android Studio choose project type

ซึ่งเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน กับการสร้างโปรเจคใหม่ผ่านคำสั่ง ด้วยคำสั่งต่อท้ายนี้

--template=<type>
-t=<type>

โดยค่า <type> ปัจจุบันจะมีตัวเลือกดังนี้

  • app
  • package
  • plugin

เวลาสั่งก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง

flutter create -t=app

ตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้างโปรเจค Flutter แบบรวม

ดังนั้นถ้าเกิดพลต้องการสร้างโปรเจคแบบกำหนดค่าดังด้านล่าง

  • ชื่อแอพ: Nextflow_Starter
  • App ID: th.in.nextflow.nextflow_starter
  • ชื่อโฟลเดอร์โปรเจค: NFApp

ก็จะใช้คำสั่งดังนี้

flutter create --org th.in.nextflow --product-name nextflow_starter NFApp

สรุป

หวังว่าจะได้เทคนิคดีๆ สำหรับการสร้างโปรเจค Google Flutter แบบไม่ต้องเปิด Android Studio ก็กำหนดค่าที่จำเป็นต่างๆ ได้ครบนะครับ

สาย Visual Studio Codee น่าจะชอบกัน แต่พลก็ใช้สลับกันไปมาระหว่าง VS Code กับ Android Studio นี่แหละ

ถ้าสนใจอยากปรับพื้นฐานเริ่มต้นกับ Google Flutter ก็มีเปิดอบรมกลุ่มเล็กๆ ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือโทรติดต่อ 083-071-3373 ใช้บริการจัดอบรมได้นะครับ

คอร์สออนไลน์เริ่มต้นสร้าง Mobile App ด้วย Google Flutter

เหมาะผู้เริ่มต้น และนักพัฒนาเว็บ, เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

Loading Facebook Comments ...
Menu