Angular JSIonic FrameworkTrainingTraining Gallery

เรียน Angular JS แบบสบายๆ – Slide ที่โค้ชพลใช้อบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - , ,

ในเดือนเมษายนได้รับโอกาสจากพี่ๆ ที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ (สคบ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรม workshop เรื่องทำเว็บด้วย Angular JS และทำ Mobile application ด้วย Ionic Framework

โดยการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้แนวคิด และทำของจริง แบบต่อเนื่อง

โดยในเรื่อง Angular JS ก็มีหัวข้อครอบคลุมพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นดังนี้

 • Concept of Angular JS
 • Import and using Angular JS file
 • Angular’s Module
 • Expression
 • Angular Controller
  • Controller’s method
  • Controller’s property
 • Angular’s Directive
  • ng-app
  • ng-controller
  • ng-model
  • ng-repeat
  • ng-click
 • filter
 • Factory
 • Angular to Web Service (Ajax)

สไลด์บางส่วนผมได้แชร์ขึ้นออนไลน์เพื่อให้คนที่เรียกได้นำไปทบทวนลำดับเนื้อหา และอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราที่สนใจครับ

อ้อ ตอนนี้คอร์สพัฒนาโมบายล์แอพด้วย HTML5 และ Ionic 2 เรียนออนไลน์ได้แล้ว มีช่วงลดราคาอยู่ที่นี่จ้า

ที่มา – Slideshare

เปิดอบรมสร้าง Cross Platform Mobile Application ด้วย Ionic Framework

เหมาะสำหรับคนทำเว็บ, เริ่มต้น JavaScript ES6 และ Angular เข้าใจง่าย, ใช้ได้จริง

สอบถาม หรือติดต่อจัดอบรมโทร 083-071-3373

โปรหน้าฝน! เรียนรอบสด รับคอร์สออนไลน์มูลค่ากว่า 5800 บาทฟรี!

Loading Facebook Comments ...
Menu