วิธี Reset PATH ใน OS X

ในการแก้ไข PATH (อย่างเช่น .bash_profile) เพื่อตั้งค่าให้ PhoneGap และ Cordova สร้าง Android project ได้นั้น เราอาจจะพลาดใส่ค่าผิด แล้วก็ทำให้ระบบรวน ไม่สามารถใช้คำสั่งอะไรใดๆ ใน command line ได้

ทั้งหมดนี้แก้ได้โดยการ reset PATH แล้วเข้าไปแก้ไข .bash_profile  ใหม่ครับ

วิธีการ reset PATH ของ OS X ใหม่

ให้รันคำสั่งนี้

export PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

แล้วค่อยรัน คำสั่งเรียก .bash_profile  ขึ้นมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

open -e .bash_profile

ดูพื้นฐานวิธีสร้างแอพ iOS และ Android Application ด้วย HTML และ PhoneGap ที่นี่ครับ

ขอบคุณ Trojanfoe ที่ให้แนวทางไว้ใน forum นี้

3 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu