วิธีแก้ปัญหา xcrun error ในการสร้าง iOS project ของ PhoneGap และ Cordova

หากคุณใช้ PhoneGap หรือ Cordova สร้าง iOS Project อาจจะเจอกับ error แบบนี้ตอนสั่ง cordova platform add ios

xcrun error ... active developer path

สาเหตุที่เป็นไปได้ คือตอนที่เรา upgrade OS X หรือ XCode นั้น Path ของ XCode อาจจะไม่ได้อัพเดตตามเนื่องจากเหตุสุดวิสัยวิธีการแก้คือรันคำสั่งต่อไปนี้ ใน Terminal ครับ

sudo xcode-select -switch /Applications/Xcode.app

แล้วใส่รหัสของ admin เครื่องตามปกติ และลองสร้าง iOS Project ใหม่อีกทีครับ

วิธีนี้เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาให้กับทุกคนได้ หวังว่าจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะครับ

เรียนรู้พื้นฐานการใช้ PhoneGap พัฒนา iOS Application ด้วย HTML ที่นี่ครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu