Adobe Creative CloudTraining

ฝึกอบรม Responsive Web Design ด้วย Adobe Creative Cloud มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (จอมทอง)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง - , , , , ,

บรรยากาศฝึกอบรม ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (จอมทอง) ซึ่งทางเราเน้นปรับวิธีคิดโดยการนำ User Experience Design มาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ และให้ workshop ด้วยโปรเจคจริง โดยมีการฝึกใช้งานเครื่องมือในชุด Adobe Creative Cloud เพื่อให้สร้างงานจริง ดังนี้

  • Adobe Muse CC
  • Adobe Dreamweaver CC

ขอบคุณคณะอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านที่ให้ความสนใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับ Nextflow นะครับ

This plugin does not have a valid Facebook access token. Please use your admin panel to login with Facebook.

Loading Facebook Comments ...
Menu