Adobe Muse CC + Facebook Widget

Facebook นับเป็น Social Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆ เขาผ่าน Social network เป็นสิ่งที่ทำให้เว็บเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น Adobe Muse CC ที่ได้รับการปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้เพิ่มความสามารถที่ชื่อว่า Social Widget เพื่อให้ Web designer สามารถนำ Facebook มาใช้งานถึง 3 แบบ นั่นก็คือ Facebook Like, Facebook Follow และ Facebook Comment ครับ

ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

UGM, ThaiADC

www.thaiadc.com

Tel. 086-661-5058