สำหรับพื้นฐานในการใช้รูปภาพ เพื่อกำหนดรูปทรงของ CSS Shape มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

  1. ภาพที่ใช้กำหนดรูปทรงของ Shape ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ต้องมี contrast สูง ถ้าขาวตัดดำจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ก็ไปกำหนด ใน shape-threshold อีกที
  2. ควรกำหนดพื้นที่ของ Transparent ให้ชัดเจน

Systax ในการกำหนด CSS Shape ด้วยรูปภาพ

shape-outside: url(path/image-file);
Loading Facebook Comments ...
Menu