เข้าใจ NodeJS ง่ายๆ สำหรับคนทำเว็บ

และ JavaScript ไม่ได้อยู่บนหน้าเว็บอีกต่อไป รู้จักบทบาทของ JavaScript กันก่อน ถ้าพูดถึงการทำเว็บไซต์ หรือเว็บแอพ เวลาเราพัฒนาจะเขียนแยกเป็น 2 ฝั่งใช่ไหม? นั่นก็คือฝั่งที่เรียกว่า Client และฝั่งที่เรียกว่า Server ฝั่ง Client สำหรับเว็บเนี่ย มีภาษาที่ใช้พัฒนาอยู่ 3 ฝั่งใหญ่ๆ นั่นคือ HTML ใช้วางโครงสร้างของข้อมูล และ UI ต่างๆ CSS ปรับแต่งหน้าตา, รูปลักษณ์, สีสัน JavaScript จัดการข้อมูล และเปลี่ยนแปลง 2 ฝ่ายแรกด้านบน ตามที่ต้องการ เช่นคลิกปุ่มแล้วบวกราคาไปในบิล ซึ่งจะสังเกตว่า ถ้าต้องการให้เว็บไซต์มันรับข้อมูล และมีลูกเล่นได้ ภาษาฝั่ง JavaScript จะรับผิดชอบส่วนนี้ไปเต็มๆ และเป็นภาษาฝั่ง client ที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดตัวหนึ่ง แรกเริ่ม JavaScript สร้างขึ้นรองรับความต้องการของ Dynamic HTML (ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่) นั่นคือคนทำเว็บไซต์ไม่พอกับหน้าเว็บนิ่งๆ เหมือนกระดาษแล้ว … Continue reading เข้าใจ NodeJS ง่ายๆ สำหรับคนทำเว็บ