Photo by Johanl

วิธีติดตั้งเครื่อง Mac OS X สำหรับการพัฒนา Android Application ด้วย PhoneGap/Cordova 4

teerasej
-

PhoneGap Build Bot

ปรับปรุงล่าสุดปี 2015 รองรับ PhoneGap/Cordova 4

สำหรับการติดต้ง PhoneGap/Cordova 4 บนเครื่อง Mac หรือ Macbook จะมีระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า OS X ซึ่งจะแตกต่างจาก Windows พอสมควรขั้นตอนและ video ในหหน้านี้เป็นวิธีการเตรียมเครื่องสำหรับการพัฒนา Android application บนเครื่อง Mac OS X นะ

สำหรับ iOS หรือการติดตั้งบน Windows ดูได้จากหน้ารวมนะครับ

*** ให้หลีกเลี่ยงการใช้ Tablet จีน เพราะ driver หายาก ในการทดสอบตัวแอพกับเครื่องจริง จะไม่สามารถสั่งให้แอพติดตั้งลงในเครื่องโดยตรงได้ ต้องทำเป็นไฟล์ APK ก่อนจากนั้นจึงต้องโยนเข้าเครื่องและกดติดตั้งด้วยตัวเอง ใช้เวลานานกว่า ทำให้เกิดความไม่สะดวก

** ไม่แนะนำให้ใช้เครื่อง Android รุ่นต่ำกว่า 2.3

อบรมสร้างแอพ iOS และ Android ด้วย HTML5 และ PhoneGap 4

รู้ลึกและทำจริงในการใช้ HTML5, JQuery Mobile, และ PhoneGap 4 ในการสร้างแอพจริง ทดสอบจริง

1. ติดตั้ง PhoneGap SDK และ Cordova SDK

สรุปย่อขั้นตอนในวิดีโอ

 1. ในขั้นตอนแรกสุด เราต้องทำการติดตั้ง NPM (Node Package Modules) เพื่อใช้มันดาวน์โหลดชุดคำสั่ง PhoneGap SDK หรือ Cordova SDK มาติดตั้งอีกที
 2. หลักจากติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่างลงไป แล้วกด enter
 3. จะเป็นการสั่งดาวน์โหลดชุดคำสั่ง PhoneGap SDK มาติดตั้งเพิ่มเติม ใช้เวลาพอสมควร
 4. เสร็จแล้ว ให้พิมพ์คำสั่งด้านล่างลงไป และกด enter
   
 5. จะเป็นการดาวน์โหลดชุดคำสั่ง Cordova SDK มาติดตั้งเพิ่มเติม
 6. ถ้าเสร็จแล้วให้ลองพิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่อเช็คว่าการติดตั้งสมบูรณ์หรือไม่ โดยคำสั่งจะเป็นการแสดงเลขเวอร์ชั่นของ PhoneGap SDK และ Cordova SDK ขึ้นมาครับ
   

2. ติดตั้ง Android Development

วิธีติดตั้งระบบให้พร้อมสำหรับการสร้างแอพ Android ด้วย PhoneGap/Cordova จะมีการดาวน์โหลดไฟล์และขั้นตอนการติดตั้งเยอะพอสมควร ค่อยๆ ทำตามวิดีโอ และดูข้อมูลด้านล่าง

1. Download File Setup ต่างๆ

2. ติดตั้งโปรแกรม Android Studio

ติดตั้ง JDK ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วติดตั้ง Android Studio

3. ตั้งค่า Path ของ Android SDK ด้วย .bash_profile

 1. ใช้คำสั่งใน Terminal สร้างและแก้ไข PATH ไฟล์ .bash_profile ตามเนื้อหาในวิดีโอ
  ** ควรทำด้วยความระมัดระวัง ถ้าพลาดลืมใส่บางตัวไปทำให้ไม่สามารถเรียกคำสั่งอะไรได้อีก ให้ดูวิธีแก้ไขที่นี่ แล้วเริ่มตั้ง PATH ใหม่
 2. บันทึกไฟล์ .bash_profile และเรียกใช้งาน

4. ติดตั้ง Ant

ติดตั้ง Ant บน OS X

 

วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจพบ

อบรมสร้างแอพ iOS และ Android ด้วย HTML5 และ PhoneGap 4

รู้ลึกและทำจริงในการใช้ HTML5, JQuery Mobile, และ PhoneGap 4 ในการสร้างแอพจริง ทดสอบจริง

featured photo by Johanl
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...